Δημητριακά

Το εμπόριο των δημητριακών βασίζεται κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων καθιστώντας την ομαδοποίηση των διαφόρων παρτίδων πολύ σημαντική αφού δημιουργούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Η Unity προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την άμεση και πολύ γρήγορη ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δημητριακών όπως προσδιορισμός πρωτεΐνης, υγρασίας, τέφρας κ.α. σε δευτερόλεπτα.

Με χρήση του εξοπλισμού της Unity στην αλυσίδα εμπορίας και επεξεργασίας δημητριακών, επιτρέπεται η αύξηση του Εταιρικού οφέλους των εταιρειών που συμμετέχουν σ’ αυτήν αφού διασφαλίζεται η ορθή εμπορική αποτίμηση των πρώτων υλών, η σωστή κατηγοριοποίησή τους αλλά και η πεεραιτέρω επεξεργασία τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Όνομα (απαιτείται)

    E-mail (απαιτείται)

    Θέμα

    Μήνυμα