Ελαιοπαραγωγός

Στην καλλιέργεια της ελιάς απασχολούνται περισσότεροι από 700,000 ελαιοκαλλιεργητές καθιστώντας την μία από τις κυριότερες ασχολίες των Ελλήνων γεωργών. Σημαντική παράμετρο στη διαδικασία της ελαιοσυλλογής αποτελεί η αναμενόμενη απόδοση (ελαιοπεριεκτικότητα) του ελαιοκάρπου κάθε χωραφιού αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το συνολικό όφελος των παραγωγών.
Η Unity μέσω του εξοπλισμού που παρέχει, προσφέρει τη δυνατότητα εντός λίγων λεπτών, με το πάτημα ενός κουμπιού να καθίσταται εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός της ελαιοπεριεκτικότητας και της υγρασίας ενός δείγματος καρπού καθώς και της οξύτητας του περιεχόμενου ελαιολάδου.
Η χρήση του εξοπλισμού της Unity ωφελεί τον ελαιοπαραγωγό καθώς:

 • Συμβάλλει στην επιλογή των πραγματικά ώριμων ελαιώνων, ελαχιστοποιώντας τις απώλειές σε ελαιόλαδο λόγω μη ολοκλήρωσης της ελαιοποίησης στην ελιά.
 • Δίνει τη δυνατότητα κάθε παραγωγός να συμμετέχει σε κοινή άλεση.
 • Προσφέρει άμεσο έλεγχο της ποιότητας του ελαιόλαδου (μέτρηση οξύτητας).
 • Βελτιώνει τις συνθήκες καλλιέργειας και συγκομιδής υπολογίζοντας την χαμηλότερη οξύτητα, στη μέγιστη ελαιοπεριεκτικότητα.
 • Μειώνει την οξύτητα του ελαιόκαρπου δίνοντας πρόσθετη αξία στο προϊόν από την οποία επωφελείται άμεσα ο παραγωγός (καλύτερη τιμή πώλησης).

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Όνομα (απαιτείται)

  E-mail (απαιτείται)

  Θέμα

  Μήνυμα