Ελαιοτριβείο

Τα ελαιοτριβεία έχουν ανάγκη να γίνουν πιο ανταγωνιστικά μέσω της μείωσης των κοστολογίων παραγωγής ελαιολάδου και της καλύτερης εξυπηρέτησης απέναντι στους πελάτες τους.
Η Unity μέσω του εξοπλισμού της παρέχει σημαντική τεχνική βοήθεια, στην παραγωγή του ελαιολάδου αφού δίνει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της ποιότητας του ελαιόλαδου, ανάλυσης του ελαιοκάρπου και του πυρήνα σε λάδι και υγρασία, μέσω μιας εξαιρετικά ακριβούς, απλής και γρήγορης διαδικασίας.
Στο ελαιοτριβείο με χρήση του εξοπλισμού της Unity επιτυγχάνεται:

 • Η πρόληψη της εκροής λαδιού στον πυρήνα.
 • Η εφαρμογή εκσυγχρονισμένης κοινής άλεσης ελαιόκαρπου.
 • Η μείωση του δικαιώματος παρακράτησης με παράλληλη αύξηση του κέρδους για το Ελαιοτριβείο.
 • Η παροχή υπηρεσίας προγραμματισμού ελαιοσυγκομιδής στους Πελάτες του.
 • Η αύξηση παραγωγής του ελαιολάδου μέσω της βέλτιστης λειτουργίας του ντεκάντερ (διαφορικής ταχύτητα, μονομπόμπα και διαφράγματα).
 • Η διασφάλιση της ορθής διφασικής λειτουργίας του ντεκάντερ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Όνομα (απαιτείται)

  E-mail (απαιτείται)

  Θέμα

  Μήνυμα