Περιβάλλον

Αποτελεί διεθνή προτεραιότητα, η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος αφού λόγω του μοντέρνου τρόπου ζωής, πολλές φορές αυτό υποβαθμίζεται. Τα ύδατα, ο αέρας και το έδαφος αποτελούν υποκείμενα ρυπογόνων δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου, ο συνεχής έλεγχός τους είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Η Unity προσφέρει πρωτοποριακό εξοπλισμό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου σημαντικών δεικτών μόλυνσης όπως νιτρικά, φωσφορικά, κάδμιο, αμμωνία κ.α. Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε πόσιμα, θαλάσσια και υπόγεια νερά, λύματα καθώς επίσης και στο έδαφος.

Τα εργαστήρια αναλύσεων ωφελούνται πολλαπλώς με χρήση του εξοπλισμού Unity αφού:

 • Οι χημικές αναλύσεις είναι αυτοματοποιημένες
 • Τα πρωτόκολλα ακολουθούν πρότυπες μεθόδους κατά EPA, ISO κ.α.
 • Τα αποτελέσματα καταγράφονται αυτόματα σε Η/Υ
 • Ελαχιστοποιείται η ανθρώπινη παρέμβαση κατά την διαδικασία της ανάλυσης
 • Στον ίδιο εξοπλισμό μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλές διαφορετικές αναλύσεις
 • Το κόστος αναλωσίμων είναι ελάχιστο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Όνομα (απαιτείται)

  E-mail (απαιτείται)

  Θέμα

  Μήνυμα