Ποιοι είμαστε

Η Unity Ε.Π.Ε. ως αποκλειστική αντιπρόσωπος διεθνούς φήμης Οίκων του εξωτερικού προσφέρει στην Ελληνική αγορά επιστημονικά όργανα και προϊόντα στην αιχμή της τεχνολογίας, με εξειδίκευση στις αυτόματες χημικές αναλύσεις. Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στον Χολαργό, δίπλα στο κέντρο της Αθήνας και η έντονη κινητικότητα των στελεχών της σε συνδυασμό με την χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας συνεισφέρουν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στην Σερβία, στην Κύπρο και στο Ισραήλ.

Τα στελέχη της Εταιρείας είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, με πολυετή εμπειρία στην πώληση και υποστήριξη επιστημονικών οργάνων και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, με βάση τα πρότυπα εκπαίδευσης των οίκων του εξωτερικού.

Η Unity E.Π.Ε. θέτει στο επίκεντρο της στρατηγικής της, τις ανάγκες του Πελάτη και με οδηγό την αύξηση του Εταιρικού του οφέλους διαμέσου της βελτιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων του, υπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς:

    • Την άμεση εξυπηρέτησή του (επιστημονική και τεχνική)
    • Την παροχή υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας οργάνων
    • Την υποστήριξη μέσω εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
    • Την συνεχή μετά-τη-πώληση εξυπηρέτηση (after sales support)

Η UNITY ΕΠΕ εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ.  Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, Άυλες δαπάνες και σε μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό).

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, ενίσχυση της εξωστρέφειας, επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών, εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες, αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

Οικονομικά Στοιχεία