Συνεργασίες

H UNITY ΕΠΕ συνεργάζεται με επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά ακολουθεί ο παρακάτω κατάλογος: