Εκσυγχρονισμένη Κοινή Άλεση

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων που συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου. Παρόλα αυτά, ανάγκη αποτελεί ο εκσυγχρονισμός αυτής καθαυτής της διαδικασίας συγκομιδής ελαιόκαρπου και παραγωγής ελαιόλαδου, ώστε ο ελληνικός ελαιοκομικός κλάδος να μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγούς χώρες. Ο εκσυγχρονισμός καθιστά αναγκαία την εφαρμογή της εκσυγχρονισμένης κοινής άλεσης με την οποία οι παραγωγοί πληρώνονται με ακρίβεια βάσει του λαδιού, που περιέχει η ποσότητα ελαιόκαρπου την οποία έδωσαν στο ελαιοτριβείο.
Η Unity προσφέρει κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή της εκσυγχρονισμένης κοινής άλεσης αφού προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια το λάδι στην ελιά.
Με την επιτυχή εφαρμογή της κοινής άλεσης καθίστανται δυνατά τα παρακάτω:

 • Η σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου λόγω αυθημερόν άλεσης του καρπού.
 • Η καλύτερη τιμή πωλήσεως του ελαιολάδου λόγω μειωμένης οξύτητας.
 • Η μείωση των αποβλήτων του ελαιοτριβείου προς όφελος του περιβάλλοντος.
 • Ο παραγωγός λαμβάνει το λάδι του εντός λίγων λεπτών από τη παράδοση του καρπού.
 • Το ελαιοτριβείο λειτουργεί συνεχώς χωρίς διακοπές παράγοντας περισσότερο λάδι με λιγότερα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Όνομα (απαιτείται)

  E-mail (απαιτείται)

  Θέμα

  Μήνυμα